سرویس های پنل آروید

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سرویس به قسمت ثبت سفارش در پنل کاربری خود مراجعه کنید


تعداد کل سرویس ها : 52
شناسه نام محصول قیمت هر 1000 عدد حداقل حداکثر ریزش سرعت ارسال
اینستاگرام - فالوور
4889 فالوور ارزان 6300 تومان 100 5000 25% میانه
4256 فالوور کیفیت معمولی 9700 تومان 100 4000 20% میانه
4104 فالوور اینستاگرام - ۸۰٪ واقعی - ظرفیت بالا - ۱سال گارانتی جبران ریزش 10400 تومان 100 40000000 10% تند
4630 فالوور میکس کیفیت خوب - [ فوری ] 11000 تومان 100 9500 15% تند
4239 فالوور ارزان و پرسرعت 11000 تومان 100 20000 20% تند
4553 فالوور با کیفیت - [ گارانتی ۳۶۵ روزه ] - ( ارزان و سریع ) 12500 تومان 100 900000 10% تند
4983 فالوور خارجی کیفیت خوب 15500 تومان 100 15000 20% میانه
4837 فالوور واقعی - کیفیت بالا - گارانتی مادام العمر - استارت آنی 17900 تومان 100 500000 10% تند
4119 فالوور واقعی خارجی 21500 تومان 100 200000 15% تند
4185 فالوور خارجی - [گارانتی ۳۰ روزه ] - بدون ریزش 23900 تومان 100 200000 0% تند
4335 فالوور کیفیت خوب - بدون ریزش 27100 تومان 250 95000 0% میانه
4362 فالوور میکس با کیفیت - بدون ریزش 35800 تومان 10 950000 0% نوع سرعت
اینستاگرام - لایک
4739 لایک واقعی - ۰-۵٪ ریزش - سریع 1200 تومان 100 95000 0% تند
3607 لایک ارزان 1500 تومان 100 50000 25% میانه
4243 لایک ارزان قیمت 1800 تومان 500 15000 15% کند
4143 واقعی و غیر‌واقعی - کیفیت عالی - سریع - حداکثر ۱۰۰۰۰ 2400 تومان 100 190000 10% میانه
3152 لایک با کیفیت - ( بدون ریزش ) 2800 تومان 500 90000 5% تند
4573 لایک خارجی - ( سریع ) 2900 تومان 100 25000 5% تند
4483 لایک باکیفیت - [ پیشنهادی ] 3200 تومان 100 90000 5% تند
4635 لایک میکس - کیفیت عالی - بدون ریزش 5200 تومان 100 45000 0% میانه
4598 لایک واقعی خارجی - ( بدون ریزش ) 6000 تومان 1000 20000 0% میانه
4976 لایک ایرانی با کیفیت 8700 تومان 500 10000 10% تند
4131 لایک تضمینی - [ گارانتی ۶۰ روزه ] - کم ریزش 10800 تومان 100 250000 0% میانه
4481 لایک واقعی + ریچ + ایمپرشن - [ کاربران فعال ] 13100 تومان 500 35000 5% میانه
اینستاگرام - بازدید
3183 بازدید انواع پست - ( ارزان قیمت ) 800 تومان 100 9500000 0% میانه
4216 بازدید همه کاره 1600 تومان 100 950000 0% میانه
4959 بازدید پرسرعت 2000 تومان 100 95000 0% تند
4283 بازدید انواع پست - ارزان و سریع 2400 تومان 100 9500000 0% تند
4418 بازدید انواع پست - ( ریچ + ایمپرشن هدیه ) 2800 تومان 100 9500000 0% تند
4285 بازدید ایرانی 2900 تومان 100 950000000 0% تند
اینستاگرام - سیو
4138 سیو پست ارزان قیمت 100 تومان 10 95000 0% تند
4368 سیو واقعی 400 تومان 100 4750 0% تند
4476 سیو واقعی + ایمپرشن (هدیه ) 1400 تومان 100 9500 0% تند
اینستاگرام - بازدید استوری
4446 بازدید استوری ارزان - همه استوری ها 800 تومان 100 15000 0% کند
4748 بازدید استوری - همه استوری‌ها 1200 تومان 100 9500 0% میانه
4494 بازدید استوری کیفیت خوب - همه استوری ها 2200 تومان 100 10000 0% تند
4351 ویو استوری با کیفیت خارجی - (همه استوری ها ) - [ فوری ] 2800 تومان 100 35000 0% تند
4367 بازدید استوری - ( ایمپرشن + پروفایل ویزیت هدیه ) - همه استوری ها 5600 تومان 100 190000 0% تند
اینستاگرام - لایو
4929 بازدید لایو فوری + (نظرات + پسندها) - کیفیت بالا 12700 تومان 200 9500 5% میانه
اینستاگرام - آمار
3504 ایمپرشن آنی 800 تومان 100 350000 0% تند
3886 بازدید پروفایل 1700 تومان 100 350000 0% تند
4685 ایمپرشن + ریچ اینستاگرام آنی 2000 تومان 100 350000 0% تند
4729 ایمپرشن + ریچ 2400 تومان 100 35000 0% تند
4855 ایمپرشن + ریچ +پروفایل ویزیت اینستاگرام آنی 3900 تومان 100 350000 0% تند
اینستاگرام - کامنت
4585 کامنت ایرانی رندوم سریع 21000 تومان 10 9000 0% تند
4996 کامنت تعریف و تمجید از محصول 21000 تومان 10 9500 0% تند
4839 کامنت تعریف و تمجید معمولی 21000 تومان 10 9500 0% تند
3934 کامنت احوال پرسی 21000 تومان 10 9500 0% تند
4215 کامنت تبریک تولد 21000 تومان 10 9500 0% تند
4951 کامنت استیکر 21000 تومان 10 9500 0% تند
اینستاگرام - شِیر
4750 شیر پست 5600 تومان 100 350000 0% میانه
3770 شیر استوری 13300 تومان 100 9500000 0% میانه